Solid Community Workshop #9 – 07/10/2021

Solid Community Workshop

9 – werkgroepen

7 oktober 2021

Werkgroep 1: use cases

Voorwaarden om deel te nemen aan deze werkgroep – wanneer is de tijdsinvestering waardevol?

 • Leveranciers:
  • Deelnemen aan deze werkgroep moet de kans geven om de eigen applicaties en dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door integraties met anderen
  • Concrete leads en samenwerkingen kunnen opzetten
  • Partnerschappen aangaan en zo schaalbaarheid winnen
 • Organisaties met use cases
  • Bepaalde gedeelde uitdagingen concreet samen kunnen oplossen
  • Het vinden van partners om verder samen te werken
 • Conclusie:
  • Matchmaking
  • Verbetering dienstverlening leveranciers
  • Concrete oplossingen voor gedeelde problemen
 • Openstaande vragen:
  • Wat met confidentialiteit. Enerzijds willen we een open community, anderzijds zijn er commerciële of politieke belangen. Werken op basis van trust? Werken met een NDA?
  • Relatie met open source? Wat wordt open source en wat blijft van een leverancier?

Hoe gaan we prioriteiten stellen?

De essentie is om te vertrekken vanuit meerwaarde. De vraag is: hoe?  Enerzijds focus op hetgeen dat reeds concreet is: concrete use cases, concrete vraagstukken. Anderzijds mogen het conceptuele en de zaken op langere termijn niet uit het oog worden verloren

 • Conclusie:
  • Voor elke vraag de complexiteit en meerwaarde inschatten, in samenwerking met de tech en soc/biz werkgroepen. 
  • Op basis daarvan prioritering opmaken van enerzijds quick wins, en anderzijds de belangrijke maar complexe topics.
  • Transparantie is de essentie. Formalisering voor de doorstroming van informatie naar andere werkgroepen en naar buiten
 • Openstaande vragen:
  • Wat met de prioriteiten van de sponsors?
  • Hoe organiseren we de wisselwerking met de andere werkgroepen?
  • Hoe volgen we de prioriteiten op? Werken we met een back log?

Wie moet in deze groep aanwezig zijn?

 • Vaste facilitatie – DNB of Solidlab
 • Vaste groep en variabele groep deelnemers
  • Op voorhand agenda bepalen en uitsturen
  • Deelname van de variabele groep naargelang de agenda
  • Inschrijving om deel uit te maken van de vaste groep
  • Experten actief bevragen om deel uit te maken wanneer relevant
 • Bespreking en verslag moet breed toegankelijk zijn

Werkgroep 2: tech

What would be a major tech barrier? And how can we remove that barrier?

 • Lack of User Experience AND Developer Experience, a.o.
  • how to easily set-up a SOLID server
  • have an out-of-the-box reproducible environments, i.e., reference implementations given certain initial parameters
 • E2E Security, a.o.
  • data at rest
  • other emerging encryption techniques & how to link this to the SOLID realm
 • EU Regulation (current & new), a.o.
  • GDPR compliance
  • data minimalization techniques on partial data
  • selective disclosure
  • delegated rights, i.e., a car/building having a POD
 • Efficiency & Scalability (for e.g. +1Million PODs), a.o.,
  • caching solutions
  • delegation of consent
 • Standards to expose the data from PODs (what is in a POD & where to find it)
 • Identity & Access Management (on EU level), a.o.
  • collaboration with other standards
  • WebID vs. Verifiable Credentials  

When is it interesting for your organization to make such a time investment? What needs to be done in return?

 • Solving urgent problems (thus prioritization)
  • Consent
  • client-side encryption
 • Making sure one can have an impact on the SOLID Stack & further Standardisation
 • Weekly meeting probably too much
  • 2-weekly
  • 1 hour max
  • Agenda needed

Werkgroep 3: business & social

Eerste feedback op het voorstel:

Frequentie van één maal per week zal te hoog zijn. Doel van deze werkgroep zou meer gericht moeten zijn richting (1) informeren en uitwisseling rond een aantal thema’s (bv ook juridische topics rond bv nieuwe EU-wetgeving, lezingen,…) (activiteiten eerste luik); en (2) toelaten dat organisaties die met een vraagstuk zitten hier in een kleiner adhocteam aan kunnen werken (activiteiten tweede luik).

Hoe organiseert de werkgroep zich:

 • Er is één werkgroepleider voor de algemene coördinatie. Deze staat in contact met de verantwoordelijken van de andere werkgroepen. Hoeft niet iemand van SolidLab of Vlaamse Overheid te zijn.
 • Er worden een aantal open momenten vastgelegd voor de komende 6 maanden en er wordt een meer gedetailleerde planning uitgewerkt met een horizon van 2 à 3 maanden.
 • Per topic/casus waarrond gewerkt wordt, is er een themaleider. Vaak zal dit de persoon zijn die  met een specfieke vraag zit (luik 2) en in een kleiner team aan deze vraag werkt. Terugkoppeling gebeurt nadien in de werkgroep zelf. Themaleiders kunnen ook een meer generiek topic leiden met een aantal werkgroepcollega’s (luik 1) met een gemiddelde duurtijd van 3 maanden.
 • Er is nood aan een informatiemanagement systeem om de verslagen, presentaties edm bij te houden zodat ook informatieoverdracht naar nieuwe deelnemers snel kan gebeuren.
 • Er zal wellicht een concordantie nodig zijn met de werking van de werkgroep Use Cases

Hoe deelnemen

 • In principe open voor iedereen
 • In de situatie waarbij bedrijfsgevoelige info gedeeld wordt (bv in casusen luik twee) kan gekeken worden naar werken met een NDA.
 • Consortia die middelen verkrijgen via icon-calls van SolidLab zouden moeten hun voortgang rond bv governance of business modelering kunnen delen met de werkgroep.

Werkgroep 4: outreach

Hoe kunnen we dit organiseren?

 1. Sterk communicatieteam
  1. Onafhankelijk, met als focus het draagvlak voor Solid verbreden.
  1. Wekelijkse samenkomst
  1. Minimale invloed van commerciële partijen
  1. Actieve deelname, maar mogelijk variabele bezetting op basis van kandidatuur (verkiezing?)
 2. Overleg met andere werkgroepen
  1. Op regelmatige (14-daagse) basis
 3. Branding
  1. Onafhankelijke branding, los van Vlaanderen of Solidlab
 4. Content
  1. Content is niet beperkt tot inhoud andere werkgroepen
  1. Naast mooie verhalen, ook businessmodellen
  1. Ook externe/internationale use cases
  1. Inspirationele content 
 5. Internationaal
  1. Connectie zoeken met het buitenland (Solid World, Nederland, Wall & BXL …)

Successfactoren

 • Onafhankelijkheid
 • Engagement van het communicatieteam 
 • Groeiend aantal leden van community (KPI ipv succesfactor)
 • Content

Praktisch

 • Doelgroepen bepalen
  • Sectoren voor specifieke cases
  • Overheid (politiek)
  • Privacy instanties (VTC & GBA)
  • Community zelf
  • Burgers?
 • Kanalen & frequentie kiezen (communicatieplan per doelgroep maken)
  • Newsletter(s) (per doelgroep?)
  • Events
  • Focus Groups
  • Speaker slot op sector events (insurance, construction, telecom, energy, …)
  • Website
  • Social

Voorwaarden

 • Geen voorwaarden, enkel het grotere doel:
  • Matchmaking
  • Groei solid community

Werkgroep 5: governance

Invulling van het governance comité

Welke invulling dit governance comité moet krijgen hangt af van de finaliteit/output van de verschillende werkgroepen. Er zijn dan twee opties voor de invulling van het comité:

 • Het comité als een beslissingsorgaan: Wanneer er beslissingen moeten worden genomen die impact zullen hebben op de werkgroepen.
 • Het comité dat louter zal “opvolgen en rapporteren” zonder beslissingen te nemen.

Taken van het comité

 • Opvolgen waar de community zelf mee bezig is (verschil met WG4 rond outreach).
 • Monitoren van de verschillende werkgroepen.
 • Monitoren wie erbij komt in de werkgroepen en wie eruit gaat

Wie zit in het comité en hoe wordt dit bepaald?

Ondersteuning door SolidLab in de vorm van een vast persoon die helpt met de facilitatie maar die ook nog andere rollen/taken kan opnemen.

Indien het comité geen beslissingen zal nemen:

 • De “voorzitters” van de verschillende werkgroepen
 • Op basis van de vraag: wie wilt er in het comité?
 • Aansluiten kan altijd, want voorlopig nog kleine community

Indien het comité wel beslissingen zal nemen over de werkgroepen:

 • Vertegenwoordiging van alle verschillende organisaties die actief zijn in de werkgroepen