Solid Community Workshop #10 – 09/11/2021

Solid Community Workshop

10 – charter

9 november 2021

Charter samenstelling

 1. Doelstellingen
 2. Principes
 3. Werking

Doelstellingen

 • With the general objective of stimulating SOLID adoption in Flanders/Belgium
 • Being an exemplary region (with enough critical mass) within Europe
 • To further put Flanders on the international map as a SOLID industrial ecosystem and as a key research partner
 • And, as such, further grow towards a SOLID ecosystem in Europe

Principes

De principes werden besproken en er was mogelijkheid tot geven van feedback.

 1. Het uitgangspunt is dat we in alle transparantie en openheid werken. We streven naar maximale kennisdeling.
 2. Tegelijkertijd hebben we begrip dat er soms commerciële of andere belangen spelen. In dat geval bekijken we case by case wat nodig is om de vertrouwelijkheid te garanderen.
 3. Hetgeen bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de community beschouwen we als meerwaarde voor de eindgebruiker/het datasubject.
 4. We zijn transparant over de rol en de belangen waarmee we aan de solid community deelnemen.
 5. We doen niets dat geen impact heeft.
 6. De communicatie vanuit de solid community is zo neutraal en onafhankelijk mogelijk.
 7. Het governance committee volgt op en faciliteert. Het heeft geen beslissende rol.

Werking

Door de community te behandelen topics

 • Iedereen in de community kan een topic aanbrengen
 • Prioritering door de use cases werkgroep
 • Streven naar een evenwicht tussen:
  • Quick wins
  • Complexe uitdagingen op lange termijn
  • Concrete projecten uit de nood helpen
 • Alle topics komen op een back log
 • Elk topic dat aan de use cases werkgroep wordt voorgesteld is voorbereid
 • Inschatting maken op de volgende criteria:
  • Meerwaarde
  • Dringendheid
  • Complexiteit
 • Inschatting kan samen worden gemaakt met de technologie en/of social/business werkgroep
 • Voor elk te behandelen topic wordt een topiceigenaaraangeduid
 • Rapportering over voortgangaan de use cases werkgroep
 • Governance committee (= solidstakeholders) geven advies indien nodig

Organisatie

Afspraken

 • Elke werkgroep staat open voor iedereen die wil deelnemen
 • Voor elk overleg wordt op voorhand een agenda gecommuniceerd
 • Elk overleg heeft een duidelijke voorzitter:
  • Een neutrale facilitator (DNB of Solidlab) of topiceigenaar
  • Praktische organisatie van de werkgroep
  • Agenda uitsturen
  • Sessie faciliteren
  • Verslaggever aanduiden
  • Rapportering over voortgang
  • Ervoor zorgen dat het verslag en andere documentatie beschikbaar is voor wie het aanbelangt
 • Bij elk overleg wordt een verslaggever aangeduid (wisselend). Het ruwe verslag wordt breed toegankelijk gemaakt, tenzij er duidelijk vooraf andere afspraken zijn gemaakt (zie principes)
 • Er is nood aan een informatiemanagement systeem om de verslagen, presentaties edm bij te houden zodat ook informatieoverdracht naar nieuwe deelnemers snel kan gebeuren

Use case werkgroep:

 • De use cases werkgroep heeft een vaste kern, op basis van inschrijving. Hiervoor wordt de continuïteit verzekerd.
 • Frequentie is ongeveer maandelijks
 • Een back log met de topics wordt bijgehouden

Technische werkgroepen:

 • De technische werkgroep gaat met een frequentie van max om de 2 weken door, telkens een uur.
 • Subwerkgroepen koppelen eerst terug naar de technische werkgroep alvorens er naar de use case werkgroep wordt teruggekoppeld

Social & business werkgroepen:

 • De data van de bijeenkomst voor de algemene werkgroep wordt telkens voor de komende 6 maanden vastgelegd
 • De agenda is te bepalen met een horizon van ongeveer 2 weken.
 • Subwerkgroepen werken 2 à 3 maanden aan iets en brengen dit naar de generieke werkgroep. De frequentie van samenkomst is afhankelijk van de noodzaak.

Break-out room workshops

Break-out: Is een aanvulling over het internationale nodig? Zo ja, wat?

Zie mirobord.

Break-out: Wat beschouwen we als “meerwaarde voor de eindgebruiker/het datasubject”?

Zie mirobord.

Break-out: Wat is impact? En op wat?

Zie mirobord.

 • Nood aan duidelijke toekomstvisie, naast wat Solid zelf aanbiedt.  Waar werken we eigenlijk naartoe?
  • Indien dit duidelijk is, dan is de impact en meerwaarde ook veel duidelijker.
  • Er is bijvoorbeeld MyData, waar ze een sterke visie hebben. Solid is eerder technologie en community, maar is dit dan dezelfde visie en hoe verschilt dit?
  • à Starten vanuit gebruikers, en minder vanuit technologie.
 • Wat wil je bereiken?
  • Een impact op je gebruikers, en alles dat er rond zit zit errond.
  • à Ook vanuit SolidLab is dit een onderzoekspunt: wat is meerwaarde voor welke gebruiker