Solid Community Workshop #3 – 14/01/2021

Solid Community Workshop

3 – doelen

14/01/2021

Uitdagingen en doelen: vragen en antwoorden

 • Hoe willen we een ecosysteem? Wat is nuttig om samen op verder te gaan? Dit is nog iets anders dan effectief samen iets ontwikkelen
 • Iedereen is ermee bezig en iedereen heeft zijn eigen use cases, maar is het nuttig dat we iedereen samenbrengen in een ecosysteem en waarbij dat we een bepaalde insteek hebben genomen dat we kunnen leren van elkaar. Dus niet zozeer het uitwerken van een echte use case met een onderaannemer maar eerder kunnen we het over gemeenschappelijke zaken hebben en die samen aanpakken
 • We willen in een open ecosysteem gaan samenwerken maar weten nog niet goed hoe we dit moeten gaan invullen. Nadenken over een nieuw samenwerkingsverband waarbij de samenwerking tussen privaat-publiek misschien wel eens zou kunnen veranderen. Hoe kunnen we naar een innovatief model gaan in de toekomst.
  • Dit is niet opgezet vanuit de idee dat de overheid subsidies heeft. Hoe gaan we dat open innovatieve vormgeven.
 • What is the problem we are trying to solve here?
  • Er ontstaan een heleboel initiatieven rond Solid of rond Regie op Eigen Gegevens. Ofwel pakt iedereen apart de problemen aan ofwel doen we dit samen en pakken we een aantal gemeenschappelijke zaken samen aan zodat we allemaal kunnen vooruitgaan.

Roadmap: vragen en antwoorden

Is er meer info over het datanutsbedrijf?

Momenteel in oprichting, een nieuwe entiteit die men wil oprichten die zorgt dat gegevensdeling veel vlotter kan verlopen en wil hindernissen opruimen.

 • Zal het datanutsbedrijf tijdig pods kunnen hosten?
  •  Wat we hier eigenlijk nodig hebben is een experimentele en developmentomgeving die toelaat te experimenteren en te testen. Een omgeving om mee te beginnen te technologische assumpties te gaan valideren. Voorstel om ook al eens naar het buitenland te kijken naar welke initiatieven er al zijn om aan kennisdeling te doen met elkaar.

Wat is het verschil tussen het datanutsbedrijf en AIV?

AIV is deel van de Vlaamse Overheid, het datanutsbedrijf is een nutsbedrijf dat niet zuiver overheid is. Op dit moment is er een projectleider aangesteld dat dit aan het oprichten is.

Open vragen en opmerkingen

 • Ik begrijp dat we op vrij korte termijn uit de startblokken zullen komen met meerdere pod providers. Dat is goed. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat bepaalde gegevens (e.g. persoonsgegevens) niet telkens per pod per sector ingegeven moeten worden.
 • Architectuur en services moet je uit elkaar trekken. Architectuur moet decentraal ontsloten worden.
  • Als het zo decentraal is hoe voelt dat voor de burgers en langs de andere kant hoe kunnen we die high-level concepten decentraal gaan ontwikkelen.
 • De burger hoeft de technische oplossing niet te kennen. Maar de communicatie moet wel uniform gebracht worden. De ene zegt A de andere zegt B en op den duur weet de burger niet meer wat hij/zij moet geloven.
  • Er zit natuurlijk een aspect van informatieveiligheid in dat besproken moet worden. Het is dat aspect dat we moeten bekijken. Het is dat dat we willen bekijken, als we willen dat dit slaagt moeten we dit bekijken.
 • Er is er een generiek gedeelte en in elk van de use cases. Je moet daarop verder bouwen en kijken welke meerwaarde dit bied. We moeten common ground samen gaan onderzoeken.
  • Dat is de bedoeling om te kijken wat de common ground is en welke zaken dat er per use case specifiek moeten gaan onderzoeken.
 • “De burger” is een zeer diverse groep, ook naar e-inclusie toe. Relevant om daar te kijken naar het onderzoek van Ilse Mariën rond e-inclusie.

Fase 3:

 • In aanvulling op het ethische aspect is er ook het juridische. Bijvoorbeeld bij solliciteren mag je pod niet bevraagd worden naar gezinsinformatie etc. Soms is de query niet toegestaan, zelfs al heb je daar rechten voor.
 • Burgers beschemen tegen zichzelf, ik kan me voorstellen dat een bedrijf een legitimate interest krijgen om data te krijgen maar is dat niet in de legitimate interest van de burger. Welke legitimate interest heeft dat bedrijf om iets te weten over mij? Zo een aantal termen is mss goed om uit klaren, we willen niet in een systeem komen waarin we op bepaalde vlakken nog meer poorten openzetten dan op dit moment.
 • Met betrekking tot consent en cookies: wat met legitimate interest?

Overlopen algemene plan:

 • Wat wordt begrepen onder informatieveiligheid?
  • Breed, het technische, bv ook rond consent.
 • If I look at the MyData Reference model, I am missing “value exchange”
  • data valorization (which is different from business model).
  • Value valorization: ‘’soort businessmodel en meerwaarde van de burger’’; zie ook de modellen die geidentificeerd werden via MyData.org
  • Die value exchange, kan dat ook zijn de koppeling van individuele business modellen aan elkaar en zo de overlap in kaart brengen? Zie je dat ook zo voor bedrijven of enkel voor de burger?
  • Vanuit MyData: op niveau individu; maar breder gezien ook bedrijfswereld.
 • Misschien moeten we toch de burger betrekken om content te gaan creëren. En communicatie naar de burger toe is nodig om die te gaan evangeliseren en waarom het belangrijk voor hen is.
 • In hoeverre is dit echt getimeboxed?
  • Het idee is dat we per kwartaal extra focus kunnen leggen; natuurlijk zal er moeten gekeken worden dat er per kwartaal gekeken wordt en focus gelegd wordt en dan kijken we wie er iets vastpakt of niet.
 • Wat zijn specifieke deliverables?
 • Paul Theyskens: Horizon Model om te gaan bekijken
  • extensie huidige business
  • waar moet nog research rond gebeuren
 • Op dit moment is subsidiëring nog onduidelijk; we weten dat er een aantal piloten zijn en daar financiering is; bedoeling is om ecosysteem te gebruiken om pilots te ondersteunen.
 • Dit traject gebeurt obv interesse en focus op kennisuitwisseling met verschillende workshops; bv sessies rond authenticatie.
  • Dit is eerste stap, mocht er op een manier fondsen beschikbaar worden, kunnen we wel gaan kijken wat er kan gebeuren; op dit moment zijn het de use cases zelf die fondsen hebben, niet het ecosysteem
  • Eerste fase kennisuitwisseling, maar kan ook meer zijn, bv gemeenschappelijke stappen zetten
 • Hoe hoe zien jullie de kennis en de inbrengen van deze groep bij projecten die ook op strategie van privebedrijven zit? Bedrijven zitten ook onderling met elkaar in contact. Hoe kan Vlaanderen zich hier ook in profileren, wetende dat privébedrijven vaak ook een andere schaal hebben dan Vlaanderen alleen.
  • bv meekijken naar businessmodellen, hindernissen identificeren
  • vanuit de use cases zal wss het grootste effort vanuit de privé komen
  • ik wil ook ambitie duidelijk maken, niet alleen commercieel, maar ook wel maatschappelijk zijn wede koplopers in de wereld.

Samenwerkingsmodaliteiten

Hoe kan er toegetreden worden tot het ecosysteem (instroom)?

Open, met transparante voorwaarde tot toetreding met verwachtingen en rollen en insteek om deel te nemen; veilig genoeg om info te delen, open en respectvol.

 1. Aanvraag d.m.v. eenvoudige aanvraag.
 2. Basisprincipes & guidelines – trust control, Identificatie benefits / value chain (datavalorisatie), Openheid & interesse, Engagement (vanuit tech, usecase)
 3. Intake procedure
 4. Online platform

Hoe kan het ecosysteem worden gestimuleerd?

 • Kennisdeling/knowledge sharing
  • Periodieke round tables – netwerken, beleidsaanbevelingen
  • Werksessies – knelpunten, best practises, oplossingen vanuit use cases, concreet aanpakken
  • Potentiele use cases delen
  • Use case coalities / samenwerkingen
  • Educatief: gastcolleges (technisch + niet-technisch)
  • Platform: LinkedIn-groep, Sharepoint, Wiki…
 • Communicatie:
  • breed & gericht, aanwezigheid fora
  • uniform verhaal, sterk foundations
 • Openheid (naar buitenwereld):
  • Actief uitnodigen v mensen / organisaties met alternatieve mening
  • laagdrempelig, acceptability to fail
  • UI/apps simple & intuitive
  • via samenwerking vertrouwen & relaties opbouwen
 • facilitator-rol

Hoe kan het ecosysteem worden gehinderd?

 • Onvoldoende buy-in burger: geen bereidheid, ondermijnd vertrouwen vanwege bad practices (ethisch), of perceptie opgedrongen door overheid
 • Facilitator niet neutral
 • Onvoldoende agility (too much thinking, not enough testing); vertraging door samenwerking waarbij klankborden/feedback geven/samen nadenken prioriteit halen over al doende leren.
 • Gebrek investeringen
 • Tijdsintensiteit (kleine organisaties)
 • Geen rules of engagement / basic governance / expectation management,
 • Legal
 • Focus op concurrentie ipv collaboratie, gebrek aan vertrouwen
 • Technologische barriers door weerstand ivm aanpassingen legacysystemen.